Salaam ka jawab dena,

Mareez ki Eeyadat karna,

Janaze ke Hamrah jana,

Dawat Khabul karna,

Cheenk ka Jawab dena...

Related Islamic Shayari :